Korzystamy z plików cookies w celu statystycznym. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.    X
ZAPROSZENIE


ZMPG S.A. zaprasza do lokowania biznesu w najszybciej rozwijającym się porcie Europy, na nieruchomości zlokalizowanej w głębokowodnej części Portu Gdańsk.

Nieruchomość ta ma ogromny potencjał. Jej unikatowa na skalę europejską lokalizacja, przy głębokowodnej części Portu Gdańsk, w połączeniu z inwestycjami zarówno od strony lądu jak i wody, realizowanymi przez ZMPG S.A. i Urząd Morski w Gdyni, to gwarancja sukcesu dla lokującego się tam biznesu. Działka znajduje się bezpośrednio przy Pirsie Rudowym. Może być wykorzystana pod budowę terminala, który generowałby znaczne ilości przeładunków.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, oddanie nieruchomości gruntowej (stanowiącej własność ZMPG S.A., Skarbu Państwa lub gminy, położonej w granicach portu), w użytkowanie, dzierżawę, najem lub na podstawie innej umowy w odpłatne korzystanie, wymaga przeprowadzenia przetargu publicznego, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Zainteresowanych rozwojem biznesu w Porcie Gdańsk zapraszamy do kontaktu.

DLACZEGO PORT GDAŃSK?


Najszybciej rozwijający się port europejski ostatniej dekady
Wzrost przeładunków towarów o 167% w ciągu 10 lat
Największy port kontenerowy na Morzu Bałtyckim
Nr 1 w przeładunkach kontenerów od 2021 roku
Doskonale skomunikowany od strony wody jak i lądu
Dostęp do europejskiej sieci dróg i kolei bez konieczności przejazdu przez centrum miasta
Port bez ograniczeń
Głębokowodny, brak pływów, wolny od zalodzenia
Obsługa największych statków
Baseny portowe do 17 m głębokości, co umożliwia przyjmowanie największych kontenerowców świata oraz największych masowców, które wpływają na Morze Bałtyckie


www.portgdansk.pl


KONTAKT

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
deepwater@portgdansk.pl